سوالات پايان ترم

در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 20:4 توسط مهران جورابلو |

 

۱۲) از منظر زنده یاد دکتر حسین عظیمی اولین قدم در جهت حرکت جامعه

 به طرف آینده روشن اقتصادی چیست ؟

+ نوشته شده در دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 10:28 توسط مهران جورابلو |

 

۱۱) یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد هر کشور ؟

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 12:49 توسط مهران جورابلو |

 

۱۰) از منظر کاردان تعاون سه نکته جالب در فیلم اعجاز اقتصادی را بیان نمایید؟

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:32 توسط مهران جورابلو |

 

پرسش ۹) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی از اهداف سیاست های کلی ابلاغی کدام اصل

 قانون اساسی است؟

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 9:43 توسط مهران جورابلو |

 

۸) توسعه اقتصادی نیازمند ............ و .................... است.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:10 توسط مهران جورابلو |

 

۷) دروازه توسعه اقتصادی در ............... و ...............است.

+ نوشته شده در دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:48 توسط مهران جورابلو |

 

۶) نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بحرانی پس از پیروزی انفلاب اسلامی چه بود؟  

+ نوشته شده در یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:11 توسط مهران جورابلو |

 

۵) دو پدیده مهم اقتصادی ایران را  از جنگ دوم جهانی تا سال ۵۷  نام ببرید ؟

+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 10:46 توسط مهران جورابلو |

 

از ۲۷ تیر ماه سوالاتی برای دانشمندان تعاون مطرح شد برای استمرار روند آموزش و انتقال پیوسته مطالب :

۱) در چه دوره تاریخی اقتصاد ایران شکوفا بود ؟

۲) علم اقتصاد، علمی است .......... که هدف آن ........................ است.

۳)در دوره دوم پهلوی الگوی توسعه از چه کشوری اقتباس و از چه نظریه پردازی گرفته شد ؟

۴) مهمترین دلایل ناکامی دولت مردان حکومت قاجار در جلوگیری از انحطاط اقتصاد ایران در نیمۀ دوم دورۀ حکومتشان؟

+ نوشته شده در سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:3 توسط مهران جورابلو |

مطالب قدیمی‌تر
 
mouse code|mouse code

كد ماوس